Použití

Míchání je základní operace při inženýrské výrově. V principu je primární cíl dosáhnutí požadované homogenity nových látek. Za ekonomickými a výzkumnými aspekty hraje délka mísícího procesu a spotřeba energie velice důležitou roli.

 

Použití mísících technologií se táhne napříč skoro všemi průmyslovými odvětvími, jako např. farmacie, biotechnologie, elektrotechnika, lepidla a spojovací technika, laky a produkce barev.

 

Míchané látky mohou být rozdílné povahy,od velice viskózních nebo téměř neviskózních až pastám a práškům, to vede k rozdílným potřebám v nastavení mísících procesů.

 

Všeobecně je cílem mísícího procesu vyvořit homogení produkt bez vzduchových bublin. Tato technologie umožňuje jednoduché užití a reprodukci výsledků. Na druhou stranu vedou výše popsané rozmanitosti míchaných materiálů k velice specifickým požadavkům na míchací přístroj.

 

Hauschild SpeedMixer disponuje velice širokým spektrem použití, které dokazuje zvláště skrz rozmanitost svého použití. Díky tomu najde své uplatnění v první řadě ve výzkumu a vývoji, laboratořích a kontrolách kvality. Stále více hraje také velkou roli při produkci menších množství v různých průmyslových oblastech.

 

Naše reference pochází od zákazníků z těchto průmyslových odvětví

 

 

-      výrobci a zpracovatelé silikonů

-      barvy,laky a bezpečnostní tiskařské barvy

-      pigmenty a oxidy železa

-      výzkum a vývoj LED technologií

-      lepidla zpracovávající průmysl a výrobci

-      vysoké školy a instituty

-       kosmetika

-      farmacie

-      zdravotnická zařízení

-      optoelektronika

-      dentální technika

-      keramika

-      letecký a vesmírný průmysl

-      automobilový a dodavatelský průmysl

-      epoxidové pryskyřice

-      urethany

-      atd.

 

Možnost automatizace SpeedMixeru vám přinese znáčné výhody a ušetřenínákladů. 

Kontaktujte Nás.

Názorné ukázky ve fotografiích a videu naleznete zde.